Софтуер за фактуриране на VoIP

VoIP е съкращение от Voice over IP (Интернет протокол), или по-често казано, телефонна услуга през Интернет. По принцип това е набор от общи интернет стандарти, който позволява гласът на потребителя да бъде преобразуван в малки пакети цифрови данни, които след това могат да бъдат изпратени през компютърни мрежи. В приемащия край VoIP компютрите отново сглобяват пакетите данни обратно в конвенционален аудио сигнал, който може да се чува точно като на обикновена телефонна линия. Това е онлайн схема, която кипи из интернет общността през последните няколко години. Основно предимство на VoIP е, че избягва пътните такси, начислявани от обикновените телефонни услуги.

Съществува и VoIP софтуер за фактуриране, който се справя с фактурирането и други процеси. Този софтуер може да се използва от всякакъв вид бизнес. Помага за проследяване на клиентите, сметките, които трябва да им бъдат изпратени и други подобни подробности чрез протокол. Този софтуер има функции като широколентов телефон, компютър към телефон, търговия на едро (терминация), обмен на трафик, международен обратен разговор и предплатени карти за разговори, които отговарят на вашите бизнес нужди от VOIP.

VoIP фактурирането е тясно интегрирано с популярни шлюзове, портали, прокси и меки превключватели от доставчици като Quintum, Cisco, Sylantro, Veraz, Nextone, IPtel, Mera и други съвместими устройства. Повечето системи за фактуриране на телефония, използвани понастоящем, се основават на не-IP стандарти, което ги прави неспособни да обработват или точно да таксуват за IP услуги; по този начин, фактурирането за VoIP се повишава. Причините, поради които повечето доставчици на услуги и предприятия са избрали софтуера за фактуриране на VoIP, за да разширят бизнеса си, е, че той интегрира основните функции като удостоверяване, оторизация и счетоводство с жизненоважни функции, които улесняват ефективното управление на всички процеси, свързани с фактурирането, като клиенти , услуги, финанси, разпространение на услуги, докладване, трафик партньори и права на потребителите.

Софтуерът за фактуриране на VoIP позволява на доставчиците на услуги и предприятията да разширят бизнеса си, като включват рентабилни VoIP услуги в своите предложения. Той също така дава възможност за предплатени или последващо платени опции за фактуриране за използване на разговори и предоставя възможността да предлага гъвкави планове за разговори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *